Irene

Què és el Buyer Journey o cicle de compra?

El Buyer Journey és el procés o cicle de compra que realitza el nostre Buyer Persona des de que descobreix una necessitat fins que la satisfà finalment

Leer más »
Irene

Com captar clients per un negoci B2B? Sector industrial i tecnològic

Captar clients per un negoci B2B és un dels principals problemes a què s'enfronta les empreses que venen productes o serveis a altres empreses,

Leer más »
Irene

7 passos per implementar una estratègia d'Inbound Màrqueting a la teva empresa.

L'Inbound Màrqueting és una tendència consolidada de màrqueting digital. La seva metodologia basada en l'atracció de l'usuari ja ha donat els resultats

Leer más »
Irene

Com augmentar les visites de qualitat a la meva web?

Un dels problemes més comuns que tenen les empreses és com augmentar les visites de qualitat al seu web. Actualment, generar trànsit al nostre web ja

Leer más »
Irene

Què és l'Inbound Funnel o Embut d'Inbound Màrqueting?

L'Inbound Funnel o Embut de Inbound Màrqueting mostra gràficament el procés que segueix un usuari desconegut des que aterra a la nostra web fins que es

Leer más »