Què és el ROI?

Quan parlem de ROI ens referim al retorn de la inversió (Return of Investment en Anglès), és a dir, quin % de guanys tenim segons la