Les empreses industrials que tenen un model de negoci B2B, és a dir, que venen a altres empreses, tenen unes necessitats comunicatives diferents de les