Girona és una ciutat cada cop més cosmopolita que, sens dubte, en aquests últims anys ha experimentat un canvi en el teixit empresarial. Per això, l’