Què és l'Inbound Màrqueting?

L'Inbound Màrqueting és una metodologia de màrqueting digital orientada en atreure a usuaris desconeguts cap a la nostra web i acompanyar-los fins que es converteixin en clients i finalment en promotors de la nostra marca.

L'Inbound Màrqueting es basa en el poder de l'atracció: ofereix continguts interessants i adequats sempre segons la fase de compra o interès en què es troba l'usuari.

L'Inbound Màrqueting és una de les metodologies de màrqueting  més actuals i amb un millor ROI (Retorn de la Inversió). L'adaptació i triomf de l'Inbound Màrqueting és degut al canvi d'hàbits del consumidor. Actualment qui té el poder i el control sobre una compra no és, com abans, el venedor. Avui és el comprador que s'informa i es "prepara" per comprar i en moltes ocasions no necessita ajuda de tercers per a finalitzar la compra.

tendencia-busqueda-termino-inbound-marketing-google-bizmarketing

Tendència de cerca a Google del concepte "Inbound Màrqueting" del 2006 fins avui.

 

D'on prové el terme Inbound Màrqueting?

L'origen del terme Inbound Màrqueting s'atribueix als americans Dharmesh Shah i Brian Halligan, fundadors d'aquesta companyia del software HubSpot.

El software de Hubspot es crea en un inici per ajudar a gestionar els visitants del nostre blog i web i tot el contingut creat per a ells.

 

La metodologia de l'Inbound Màrqueting

Per realitzar una campanya basada en l'Inbound Màrqueting se segueix la metodologia Inbound. Aquesta metodologia plasma la idea de l'atracció per la cual se sustenta l'Inbound Màrqueting. 

BizEl primer pas és atraure a l'usuari desconegut mitjançant blogs, social media i pàgines web per convertir-lo en un visitant de la nostra web. A partir d'aquesta visita intentem convertir a aquest visitant en una oportunitat de venda o lead mitjançant eines de l'Inbound els CTA's, les Landing Pages o els formularis. Quan tenim un lead és necessari nodrir-lo i treballar-lo per intentar tancar la nostra venda. Finalment cal fidelitzar aquest comprador perquè parli bé de la nostra marca. 

Els pilars de l'Inbound Màrqueting

Els tres pilars més importants i que cal destacar en les estratègies Inbound Màrqueting són: el buyer persona, el buyer journey i la creació i distribució de contingut de valor.

Treballant adequadament aquests tres pilars amb el suport d'eines com un CRM, conseguirem conquistar a la nostra audiència i fidelitzar-la, aconseguint així els nostres objectius empresarials.

Ebook Fer creixer el teu negoci amb l'Inbound Marketing

 

Inbound Marketing